Naša filozofia

Inovatívnosť a ekológia

UNIKÁTNY PRIESTOR, UNIKÁTNY KONCEPT, UNIKÁTNY PRÍSTUP, KDE SA CÍTIŠ PRÍJEMNE A KOMFORTNE. OBJAV S NAMI PRIRODZENÚ RADOSŤ Z POHYBU, AKO AJ TELO, KTORÉ JE VITÁLNE, ZDRAVÉ A SCHOPNÉ SA HÝBAŤ NEOBMEDZENE. 

Svojou jedinečnosťou otvárame a rozjívame TVOJ potenciál

Sme tím vedomých ľudí prepájajúci prácu s telom, mysľou a emóciami ako aj ekologickým prístupom k Zemi. Vedieme ľudí skrz rôzne tréningové prístupy a metódy k väčšej samostatnosti k fyzickému telu, aby mohli žiť spokojný, zdravý a šťastný život. Naša vízia je rozvoj rôznych úrovní fyzického, mentálneho a duševného zdravia, TELO-MYSEĽ-DUCH.

Vzdelávame sa kontinuálne a naberáme skúsenosti na rôznych úrovniach doma a v zahraničí. Svoj potenciál odovzdávame deťom, mládeži, športovcom, pracujúcim ľuďom ako aj ľuďom s rôznymi dysfunkciami od parkinsova, sklerózy multiplex, diabetes, či poúrazových stavoch.

Každého vnímame ako jedinečnú bytosť, ktorej pomocou konzultácie a diagnostiky vytvárame návrh na realizáciu krokov podľa individuálnych potrieb. Každý sme jedineční, preto naše potreby môžeme napĺňať rôznymi metódami či prístupmi.

Jedinečné prostredie, šetrnosť k prírode, inovatívny prístup...

Naša filozofia

 • prepájame najnovšie informácie rôznych vedných odborov, aby sme telo i myseľ pozdvihli na lepšiu úroveň
 • pomáhame zlepšiť kvalitu života, zdravia a fyzického výkonu
 • prinášame nový rozmer a pohľad na starostlivosť o telo ako aj rodinné hodnoty vďaka rodinným tréningom
 • pracujeme a edukujeme športovcov na všetkých úrovniach
 • vzdelávame trénerov v rôznych špecializáciach ohľadom prístupu a vedeniu tréningovej jednotky s deťmi a mládežou
 • využívame ekologické čapované čistiace prostriedky a kozmetiku
 • všetkým ponúkame krištalicky čistú vodu na pitie i sprchovanie vďaka špeciálnemu filtru STABFOR, čím ju vraciame späť do Zeme vo vysokej kvalite
 • poskytujeme dostatočný cvičebný komfort, pretože máme limitovaný počet ľudí v priestore 
 • chodíme a cvičíme bosí a tykáme si 🙂
 • podporujeme výhradne slovenských dodávateľov
 • produkty na bare máme prírodné, domáce a bez plastov
 • 10% zisku firmy ide na pomoc zvieratám, Zemi a ľuďom v núdzi
 • všetci sú vítaní s otvoreným srdcom

Náš tím

Tvoria vzdelaní a školení ľudia v rôznych odboroch fyzického tela, športového výkonu, mental koučingu, motorického učenia a fyzioterapie, vďaka ktorým holistický prístup nahradzuje izolovaný tréning

Mgr. Matúš Dzian

zakladateľ, pohybový terapeut a konzultant
Moje skúsenosti s 20 ročnou praxou pri bežnej populácii, mládežníckych a vrcholových športovcoch formujem kontinuálnym vzdelávaním v oblasti tréningu, vďaka ktorým som 8 rokov pôsobil ako kondičný tréner a konzultant pri mládežníckych reprezentáciach. Posledných 6 rokov doplňujem svoje vzdelanie o poznatky z neurovedy, epigenetiky, mental koučingu, motorického učenia a kontroly, dychových praktík a biogeometrie, vďaka čomu nahliadam na človeka ako na holistickú komplexnú bytosť, kde všetko je so všetkým prepojené.

Mgr. Sandra Kos Dzian

zakladateľka, terapeutka a médium
V praxi prepájam vedu a spiritualitu skrz moje psychoenergetické dary a metafyziku s inovatívnymi prístupmi epigenetiky, kardioneurovied a kvantovej fyziky, ktorých štúdie a východiská vnímam ako najvýpovednejšie vo vzťahu k priamemu či nepriamemu ovplyvneniu našej duše, emócií, mysle, tela i energetickej frekvencie. V praxi využívam prevažne eklektický intuitívny prístup zlučujúci prvky rôznych špecifických metód, ktoré sú v daný moment najvhodnejšie vzhľadom na unikátnosť duše a jej rôznorodé potreby, pretože na každého z nás platí čosi iné.

TRÉNERI

Objav s nami prirodzenú radosť z pohybu ako aj telo, ktoré je vitálne, zdravé a schopné sa hýbať neobmedzene.

Mgr. Patrik Tomašovič

 • vyštudovaný kondičný tréner vo vrcholovom športe
 • 3 roky praxe s verejnosťou a športovcami, primárne futbal, hokej
 • špecializuje sa na silovo-funkčný, atletický tréning a box, ako aj príravu profesionálnych a amatérskych športovcov
 • vedomosti obohacuje zahraničnými školeniami a vzdelávaním, z čoho najviac využíva princípy Frans Bosch System a Functional Patterns

Mgr. Tomáš Dzian

 • vyštudovaný tréner
 • 20 rokov praxe s bežnou populáciou, športovcami a hlavne ako tréner boxu a kondičnej prípravy v bojových športoch
 • špecializácia sa na silovo-funkčný tréning, box a kondičný tréning
 • množstvo školení v oblasti tréningu a fyzioterapie

Mgr. Martin Babinec

 • vyštudovaný kondičný tréner vo vrcholovom športe
 • 6 rokov praxe s verejnosťou a športovcami, prax ako kondičný tréner ženskej futbalovej reprezentácie
 • špecializácia sa na silovo-funkčný tréning, diagnostiku a odstraňovanie bolestí, ako aj prípravu profesionálnych, či amatérskych športovcov
 • množstvo školení, z ktorých najviac začleňuje do tréningu Human Foundations Functional patterns

Patrik Topor

 • bývaly hráč hokeja
 • 2 roky praxe s verejnosťou, deťmi a hráčmi hokeja
 • dlhoročne pod sprievodom a mentoringom majiteľa Matúša Dziana a ďalšie šírenie vedomostí v hravej forme pre klientom
 • špecializácia na silovo-funkčný, atletický a hravý pohybový tréning, ako aj tréning s rodinami a deťmi 

Mgr. Kristián Paľo

 • vyštudovaný kondičný tréner vo vrcholovom športe
 • 4 roky praxe so športovcami a mládežou
 • špecializuje sa na silový tréning, tréning mobility hravou formou, ako aj na prípravu profesionálnych a amatérskych športovcov a bežcov
 • nahliadam na človeka ako na celok, v ktorom sa snaží prebudiť prirodzenú radosť z pohybu

Michal Garaj

 • celistvejším vnímaním ľudí sa zaoberá už 12 rokov, pracuje s mentálnou aj fyzickou stránkou klientov
 • má bohaté skúsenosti so športovej praxe - už ako 5 ročný začal s karate a postupne si prešiel gymnastikou, parkourom, thajských boxom, pričom športovú kariéru zavŕšil MMA
 • spojenie praktických skúseností a teórie rád odovzdáva ľuďom, ktorí sa chcú posunúť ako po fyzickej tak i v mentálnej oblasti života

Tomáš Kvasničák

 • študent FTVŠ
 • certifikovaný kondičný tréner
 • 1 rok praxe s bežnou populáciou, športovcami a mládežou
 • vediem osobné a skupinové tréningy ľudí, športovcov, deti i mládeže
 • špecializujem sa na silový a funkčný tréning, mobilitu