Naša filozofia

Inovatívnosť a ekologickosť

Inšpirujeme pri otváraní potenciálu

Sme manželia, ktorí sa rozhodli spojiť komunitu nadšených ľudí, ktorých práca s telom, mysľou, emóciami a ekologickým prístupom k Zemi je zároveň poslaním. Inšpirujeme ľudí pri otváraní ich potenciálu so zámerom žiť spokojný a šťastný život. Naša vízia je prepojenie rôznych úrovní bytia. Spoločnými silami dokážeme efektívne pracovať na fyzickom, mentálnom i emocionálnom zdraví, vzťahoch a v neposlednom rade sebaláske a sebavedomí každého z nás.

Kontinuálnym vzdelávaním na rôznych úrovniach doma a v zahraničí získavame potenciál, ktorý upevňujeme praktickými skúsenosťami na individuálnej, párovej, tímovej či reprezentačnej úrovni.

Každého vnímame ako jedinečnú bytosť, ktorej pomocou komplexnej diagnostiky vytvárame návrh na realizáciu krokov podľa individuálnych potrieb. Každý sme jedineční, preto naše potreby môžeme napĺňať rôznymi metódami či prístupmi

Jedinečné prostredie, šetrnosť k prírode, inovatívny prístup...

Naša filozofia

Veci robíme inak

✅ používame ekologické a čapované čistiace prostriedky a kozmetiku

✅ vlastníme špeciálny čistiaci filter, zabezpečujúci vodu na pitie i sprchovanie sa, čím ju vraciame krištalicky späť do Zeme

✅ podporujeme slovenských dodávateľov

✅ nápoje a pochutiny u nás sú prírodné, domáce a bez plastov

✅ 10% zo zisku firmy odvádzame na pomoc zvieratám a ľuďom v núdzi

✅ netlačíš sa, limitovali sme počet ľudí v priestore pri pohybových aktivitách

✅ neselektujeme - s otvoreným srdcom privítame všetkých