Naša filozofia

Inovatívnosť a ekologickosť

Sme jedineční a chceme inšpirovať ostatných pri otváraní ich potenciálu

Sme tím, ktorý vytvára komunitu nadšených a vedomých ľudí, ktorých práca s telom, mysľou, emóciami a ekologickým prístupom k Zemi je zároveň poslaním. Inšpirujeme ľudí autentickým a pravdivým pohľadom na viaceré stránky existencie, aby mohli žiť spokojný, zdravý a šťastný život. Naša vízia je prepojenie rôznych úrovní bytia, TELO-MYSEĽ-DUCH. Spoločne dokážeme efektívne pracovať a prepájať fyzické, mentálné i emocionálne zdravie, vzťahy a v neposlednom rade postoj k samému sebe.

Kontinuálnym vzdelávaním na rôznych úrovniach doma a v zahraničí získavame potenciál, ktorý upevňujeme praktickými skúsenosťami na individuálnej, párovej, skupinovej či reprezentačnej úrovni.

Každého vnímame ako jedinečnú bytosť, ktorej pomocou konzultácie a diagnostiky vytvárame návrh na realizáciu krokov podľa individuálnych potrieb. Každý sme jedineční, preto naše potreby môžeme napĺňať rôznymi metódami či prístupmi.

Jedinečné prostredie, šetrnosť k prírode, inovatívny prístup...

Naša filozofia

Ako to cítime

  • Pracujeme s najnovšími informáciami a prepájame viaceré vedné odbory, aby sme prácu s telom pozdvihli na novú úroveň
  • Prinášame nový rozmer a pohľad na starostlivosť o seba a rodinu
  • Používame ekologické a čapované čistiace prostriedky a kozmetiku
  • Vlastníme špeciálny čistiaci filter STABFOR, zabezpečujúci kryštalicky čistú vodu na pitie i sprchovanie, čím ju vraciame  späť do Zeme vo vysokej kvalite
  • Limitovali sme počet ľudí v priestore pri pohybových aktivitách, aby si sa cítil komfortne
  • 10% zo zisku firmy ide na pomoc zvieratám a ľuďom v núdzi
  • Podporujeme slovenských dodávateľov
  • Nápoje a pochutiny u nás sú prírodné, domáce a bez plastov
  • Všetci sú u nás vítaní s otvoreným srdcom

Náš tím

Mgr. Matúš Dzian

Zakladateľ, pohybový terapeut a konzultant

Moje skúsenosti s viac ako 15 ročnou praxou pri bežnej populácii a hlavne vrcholových športovcoch formujem kontinuálnym vzdelávaním v oblasti tréningu, vďaka ktorým som 5 rokov pôsobil ako kondičný tréner pri mládežníckych reprezentáciach, kde momentálne zastávam úlohu konzultanta. Posledných 6 rokov doplňujem svoje vzdelanie o poznatky z neurovedy, epigenetiky, mental koučingu motorického učenia,  motorickej kontroly, dychových praktík a biogeometrie, vďaka čomu nahliadam na človeka ako na holistickú komplexnú bytosť, kde všetko je so všetkým prepojené.

Mgr. Sandra Kos Dzian

Zakladateľka a terapeutka

Pri práci s ľuďmi sa primárne zameriavam na prepojenie psychoenergetiky a metafyziky. Inovatívnymi prístupmi a vzdelávaním sa v oblasti epigenetiky, neurovedy a kvantovej fyziky, pomáham objavovať rôznorodé prvky našej duše, emócií, mysle, tela i energetickej frekvencie. Prepájam vedu a spiritualitu skrz moje dary, pričom v praxi využívam prevažne eklektický intuitívny prístup zlučujúci prvky rôznych špecifických metód i mojich vlastných darov, ktoré sú v daný moment najvhodnejšie vzhľadom na potreby duše a človeka, pretože na každého z nás platí čosi iné. V zdravom svete je miesto pre lásku a porozumenie.

Mgr. Michal Garaj

Tréner a pohyboový terapeut

Mgr. Tomáš Dzian

Tréner Master

Mgr. Martin Babinec

Tréner a diagnostik