Naša filozofia

Inovatívnosť a ekológia

Svojou jedinečnosťou inšpirujeme ostatných pri otváraní vlastného potenciálu

Sme tím prepájajúci komunitu nadšených vedomých ľudí, ktorých práca s telom, mysľou, emóciami a ekologickým prístupom k Zemi, je zároveň poslaním. Inšpirujeme ľudí autentickým a pravdivým pohľadom na viaceré stránky existencie, aby mohli žiť spokojný, zdravý a šťastný život. Naša vízia je rozvoj rôznych úrovní bytia, TELO-MYSEĽ-DUCH.

Kontinuálnym vzdelávaním na rôznych úrovniach doma a v zahraničí získavame potenciál, ktorý upevňujeme praktickými skúsenosťami na individuálnej, párovej, skupinovej či reprezentačnej úrovni.

Každého vnímame ako jedinečnú bytosť, ktorej pomocou konzultácie a diagnostiky vytvárame návrh na realizáciu krokov podľa individuálnych potrieb. Každý sme jedineční, preto naše potreby môžeme napĺňať rôznymi metódami či prístupmi.

Jedinečné prostredie, šetrnosť k prírode, inovatívny prístup...

Naša filozofia

Ako to cítime

  • najnovšie informácie a prepájanie roznych vedných odborov, aby sme telo i myseľ pozdvihli na novú úroveň
  • nový rozmer a pohľad na starostlivosť o seba a rodinu
  • ekologické a čapované čistiace prostriedky a kozmetiku
  • špeciálny čistiaci filter STABFOR, zabezpečujúci krištalicky čistú vodu na pitie i sprchovanie, čím ju vraciame späť do Zeme vo vysokej kvalite
  • limitovaný počet ľudí v priestore pri pohybových aktivitách pre komfort z priestoru
  • 10% zisku firmy ide na pomoc zvieratám, Zemi a ľuďom v núdzi
  • podporujeme výhradne slovenských dodávateľov
  • nápoje a pochutiny máme prírodné, domáce a bez plastov
  • všetci sú vítaní s otvoreným srdcom
  • tykáme si a chodíme bosí - keď chceme 🙂

Náš tím

Mgr. Matúš Dzian

zakladateľ, pohybový terapeut a konzultant
Moje skúsenosti s 20 ročnou praxou pri bežnej populácii, mládežníckych a vrcholových športovcoch formujem kontinuálnym vzdelávaním v oblasti tréningu, vďaka ktorým som 8 rokov pôsobil ako kondičný tréner a konzultant pri mládežníckych reprezentáciach. Posledných 6 rokov doplňujem svoje vzdelanie o poznatky z neurovedy, epigenetiky, mental koučingu, motorického učenia a kontroly, dychových praktík a biogeometrie, vďaka čomu nahliadam na človeka ako na holistickú komplexnú bytosť, kde všetko je so všetkým prepojené.

Mgr. Sandra Kos Dzian

zakladateľka, terapeutka a médium
V praxi prepájam vedu a spiritualitu skrz moje psychoenergetické dary a metafyziku s inovatívnymi prístupmi epigenetiky, kardioneurovied a kvantovej fyziky, ktorých štúdie a východiská vnímam ako najvýpovednejšie vo vzťahu k priamemu či nepriamemu ovplyvneniu našej duše, emócií, mysle, tela i energetickej frekvencie. V praxi využívam prevažne eklektický intuitívny prístup zlučujúci prvky rôznych špecifických metód, ktoré sú v daný moment najvhodnejšie vzhľadom na unikátnosť duše a jej rôznorodé potreby, pretože na každého z nás platí čosi iné.