Spolu tvoríme IAM akademy

Mgr. Matúš Dzian

zakladateľ, pohybový terapeut a konzultant
Moje skúsenosti s viac ako 15 ročnou praxou pri bežnej populácii a hlavne vrcholových športovcoch formujem kontinuálnym vzdelávaním v oblasti tréningu, vďaka ktorým som 5 rokov pôsobil ako kondičný tréner pri mládežníckych reprezentáciach, kde momentálne zastávam úlohu konzultanta. Posledných 6 rokov doplňujem svoje vzdelanie o poznatky z neurovedy, epigenetiky, mental koučingu motorického učenia,  motorickej kontroly, dychových praktík a biogeometrie, vďaka čomu nahliadam na človeka ako na holistickú komplexnú bytosť, kde všetko je so všetkým prepojené.

Mgr. Sandra Kos Dzian

zakladateľka a terapeutka
Pri práci s ľuďmi sa primárne zameriavam na prepojenie psychoenergetiky a metafyziky. Inovatívnymi prístupmi a vzdelávaním sa v oblasti epigenetiky, neurovedy a kvantovej fyziky, pomáham objavovať rôznorodé prvky našej duše, emócií, mysle, tela i energetickej frekvencie. Prepájam vedu a spiritualitu skrz moje dary, pričom v praxi využívam prevažne eklektický intuitívny prístup zlučujúci prvky rôznych špecifických metód i mojich vlastných darov, ktoré sú v daný moment najvhodnejšie vzhľadom na potreby duše a človeka, pretože na každého z nás platí čosi iné.

Mgr. Michal Garaj

Tréner a pohybový terapeut

Mgr. Martin Babinec

Tréner a diagnostik