Spolutvoríme IAM akademy

Mgr. Matúš Dzian

zakladateľ, pohybový terapeut a konzultant
Moje skúsenosti s viac ako 15 ročnou praxou pri bežnej populácii a hlavne vrcholových športovcoch formujem kontinuálnym vzdelávaním v oblasti tréningu, vďaka ktorým som 5 rokov pôsobil ako kondičný tréner pri mládežníckych reprezentáciach, kde momentálne zastávam úlohu konzultanta. Posledných 6 rokov doplňujem svoje vzdelanie o poznatky z neurovedy, epigenetiky, mental koučingu motorického učenia,  motorickej kontroly, dychových praktík a biogeometrie, vďaka čomu nahliadam na človeka ako na holistickú komplexnú bytosť, kde všetko je so všetkým prepojené.

Mgr. Sandra Kos Dzian

zakladateľka, terapeutka a médium
V praxi prepájam vedu a spiritualitu skrz moje psychoenergetické dary a metafyziku s inovatívnymi prístupmi epigenetiky, kardioneurovied a kvantovej fyziky, ktorých štúdie a východiská vnímam ako najvýpovednejšie vo vzťahu k priamemu či nepriamemu ovplyvneniu našej duše, emócií, mysle, tela i energetickej frekvencie. V praxi využívam prevažne eklektický intuitívny prístup zlučujúci prvky rôznych špecifických metód, ktoré sú v daný moment najvhodnejšie vzhľadom na unikátnosť duše a jej rôznorodé potreby, pretože na každého z nás platí čosi iné.

Mgr. Michal Garaj

Tréner a pohybový terapeut

Mgr. Tomáš Dzian

Tréner

Mgr. Martin Babinec

Tréner a diagnostik

Mgr. Patrik Tomašovič

Tréner

Patrik Topor

Tréner

Bc. Róbert Olša

Tréner

HĽADÁME ŤA DO TÍMU?

Ozvi sa nám.