Mgr. Matúš Dzian - konzultant a lektor

 • vyštudovaný kondičný tréner vo vrcholovom športe
 • 20 ročné skúsenosti s verejnosťou a športovcami, reprezentačný mládežnícky tréner
 • zahraničné vzdelávanie v rôznych oblastiach fungovania ľudského organizmu
 • prepájanie oblastí neurovedy, epigenetiky, športového mental koučingu, motorického učenia, meditácie a biohackingu do praktického pohybu
 • odovzdávanie skúseností a informácií prostredníctvom konzultačného poradenstva, tréningu v malých skupinách a vzdelávaniu na workshopoch

 

TRÉNERI

Mgr. Patrik Tomašovič

 • vyštudovaný kondičný tréner vo vrcholovom športe
 • 3 roky praxe s verejnosťou a športovcami, primárne futbal, hokej
 • špecializuje sa na silovo-funkčný, atletický tréning a box, ako aj príravu profesionálnych a amatérskych športovcov
 • vedomosti obohacuje zahraničnými školeniami a vzdelávaním, z čoho najviac využíva princípy Frans Bosch System a Functional Patterns

Mgr. Tomáš Dzian

 • vyštudovaný tréner
 • 20 rokov praxe s bežnou populáciou, športovcami a hlavne ako tréner boxu a kondičnej prípravy v bojových športoch
 • špecializácia sa na silovo-funkčný tréning, box a kondičný tréning
 • množstvo školení v oblasti tréningu a fyzioterapie

Mgr. Martin Babinec

 • vyštudovaný kondičný tréner vo vrcholovom športe
 • 6 rokov praxe s verejnosťou a športovcami, prax ako kondičný tréner ženskej futbalovej reprezentácie
 • špecializácia sa na silovo-funkčný tréning, diagnostiku a odstraňovanie bolestí, ako aj prípravu profesionálnych, či amatérskych športovcov
 • množstvo školení, z ktorých najviac začleňuje do tréningu Human Foundations Functional patterns

Patrik Topor

 • bývaly hráč hokeja
 • 2 roky praxe s verejnosťou, deťmi a hráčmi hokeja
 • dlhoročne pod sprievodom a mentoringom majiteľa Matúša Dziana a ďalšie šírenie vedomostí v hravej forme pre klientom
 • špecializácia na silovo-funkčný, atletický a hravý pohybový tréning, ako aj tréning s rodinami a deťmi 

Bc. Róbert Olša

 • bakalárske vzdelanie ako kondičný tréner vo vrcholovom športe
 • 1 rok praxe s bežnou populáciou, deťmi a rodinami
 • špecializácia na pohybové tréningy s gymnastickými a akrobatickými prvkami, silovo-funkčný tréning
 • nahliadanie na pohyb ako na komplex viacerých aspektov, ktoré vytvárajú harmonickú štruktúru