TRÉNERI

Mgr. Matúš Dzian

 • vyštudovaný kondičný tréner vo vrcholovom športe
 • 15 ročné skúsenosti s bežnou klientelou a športovcami, reprezentačný mládežnícky tréner
 • množstvo zahraničných školení a kontinuálne vzdelávanie v rôznych oblastiach fungovania ľudského organizmu
 • prepája informácie z pohybu a z oblastí neurovedy, epigenetiky, športového mental koučingu, motorického učenia, meditácie a biohackingu
 • momentálne sa venuje odovzdávaniu skúseností a informácií prostredníctvom konzultačného poradenstva, tréningu v malých skupinách a vzdelávaniu na workshopoch

 

Mgr. Michal Garaj

 • vyštudovaný v obore fyzioterapia a trénerstvo
 • dlhoročné MMA skúsenosti a 10 ročná fyzio a trénerská prax
 • množstvo školení a kontinuálne vzdelávanie

 

Mgr. Tomáš Dzian

 • Vyštudovaný tréner
 • 20 rokov praxe s bežnou populáciou, športovcami a hlavne ako tréner boxu a kondičnej prípravy v bojových športoch
 • špecializuje sa na silovo-funkčný tréning, box a kondičný tréning
 • množstvo školení v oblasti tréningu a fyzioterapie

Mgr. Martin Babinec

 • vyštudovaný kondičný tréner vo vrcholovom športe
 • 6 rokov praxe s bežnou klientelou a športovcami, 1 rok praxe ako kondičný tréner ženskej futbalovej reprezentácie
 • špecializuje sa na silovo-funkčný tréning, diagnostiku a odstraňovanie bolestí, ako aj prípravu profesionálnych, či amatérskych športovcov
 • množstvo školení, z ktorých najviac začleňuje do tréningu Human Foundations Functional patterns

Mgr. Patrik Tomašovič

 • vyštudovaný kondičný tréner vo vrcholovom športe
 • 3 roky praxe s bežnou klientelou a športovcami, prioritne futbal, hokej
 • špecializuje sa na silovo-funkčný, atletický tréning a box, ako aj príravu profesionálnych a amatérskych športovcov
 • vedomosti obohacuje zahraničnými školeniami a vzdelávaním, z čoho najviac využíva princípy Frans Bosch System a Functional Patterns

Patrik Topor

 • bývaly hráč hokeja
 • 2 roky praxe s bežnou populáciou, deťmi a hokejistami
 • dlhoročne pod vedením a mentoringom majiteľa Matúša Dziana, vďaka čomu môže Patrik odovzdávať vedomosti v hravej forme svojím klientom.
 • špecializuje sa na silovo-funkčný, atletický a hravý pohybový tréning, ako aj tréning s rodinami a deťmi 

Bc. Róbert Olša

 • bakalárske vzdelanie ako kondičný tréner vo vrcholovom športe
 • 1 rok praxe s bežnou populáciou, deťmi a rodinami
 • špecializuje sa na pohybové tréningy s gymnastickými a akrobatickými prvkami, silovo-funkčný tréning
 • nahliada na pohyb ako na komplex viacerých aspektov, ktoré by mali vytvárať harmonickú štruktúru